Witam,
W nawiązaniu do e-maila z dnia 1 września 2019 r. w załączeniu uprzejmie
przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.

Z poważaniem,
Dorota Danisz
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
Tel: (68) 322 0 315

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może
być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Załączniki

Pobierz list