Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z
13.09.2019 r. nr Adm.105.176.2019.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie jego otrzymania.

Z poważaniem

Karolina Śreniawa-Pisarska
Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego
w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

--------------------------------------------------------------------------------
Sąd Apelacyjny w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 28/29,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Dyrektora Sądu
Apelacyjnego w Gdańsku
informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego w Gdańsku pod adresem:
http://www.gdansk.sa.gov.pl w zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Oddział Administracyjny
tel. 58 32 38 507

Załączniki

  • Scanned_from_a_Xerox_Multifunction_Printer.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz