Kraków, dnia 13 września 2019 r.

Adm. K. 0144-102/19

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie z dnia 13 września 2019 r. ?

Agnieszka Książek

Inspektor

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

Załączniki

Pobierz list