Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 1 września 2019
r.

Pozdrawiam

Agnieszka Radkiewicz

................

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Ul. Szprotawska 3

68-100 Żagań

...............

tel/fax. 68 367 11 01 / 02

Uwaga:

Niniejsza wiadomość, a w szczególności jej treść oraz załączniki, może być
poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem
informuję, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie
powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie proszę o powiadomienie
nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Załączniki

Pobierz list