W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2019 r.

Karolina Bednarek

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Kartuzach

Załączniki

Pobierz list