A-066-76/2019

Dzień dobry,

Wykonując zarządzenie Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Toruniu w załączeniu
uprzejmie przesyłam skan pisma oraz klauzulę informacyjną.

Z poważaniem,

Anna Kwiatkowska

Starszy inspektor

Oddział Administracyjny

Sądu Rejonowego w Toruniu

Tel. 56 61 05 796

<mailto:a.kwiatkowska@torun.sr.gov.pl> a.kwiatkowska@torun.sr.gov.pl

<mailto:administracja@torun.sr.gov.pl> administracja@torun.sr.gov.pl

Załączniki

Pobierz list