Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dn. 01.09.2019 r.

Z poważaniem

Izabela Lewnau

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Lęborku

tel.598636835;e-mail: <mailto:izabela.lewnau@lebork.sr.gov.pl> izabela.lewnau@lebork.sr.gov.pl

SĄD REJONOWY W LĘBORKU

84-300 Lębork, Plac Kopernika 4

Tel. (059) 8 636-836, Fax (059) 8 636-835

e-mail:administracja@lebork.sr.gov.pl

Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Rejonowy w Lęborku z siedzibą w Lęborku przy Placu Kopernika 4, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Lęborku pod adresem: <http://www.lebork.sr.gov.pl/> www.lebork.sr.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.

na wniosek z dnia 01.09.2019 r.

Załączniki

Pobierz list