Dzień dobry

W załączeniu przedstawiam pismo Pani Wiceprezes Sądu Rejonowego w Legnicy Moniki Glinieckiej-Kaczmarek z dnia 12.09.2019r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości na poniższy adres e-mailowy.

Pozdrawiam

Patrycja Rogus-Nowak

Z-ca Kierownika Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Legnicy

tel. 76 75 44 702, e-mail: oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl<mailto:oddzial.administracyjny@legnica.sr.gov.pl>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku, gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.
Administratorem Danych jest Sąd Rejonowy w Legnicy, Prezes lub Dyrektor. Więcej informacji na http://www.legnica.sr.gov.pl<http://www.legnica.sr.gov.pl/> i na tablicy ogłoszeń.

Załączniki

Pobierz list