W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo
Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu??
wraz z załącznikiem.??

Anna Adamiec

Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Kaliszu

Administratorem Danych Osobowych jest Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu, Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu, Minister Sprawiedliwości w zakresie realizowanych zadań oraz Sąd Okręgowy w Kaliszu w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się celem wymiany korespondencji, osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych.

Załączniki

Pobierz list