Dzień dobry

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Jarosławiu na Państwa wniosek z dnia 1 września 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Maria Piotrowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Załączniki

Pobierz list