Witam

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej .

Ewa Niewola
Kierownik
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia
w Łodzi

Tel. 42 66 40 721

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich się to odbywa.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, adres e-mail: administracyjny@lodz.sr.gov.pl<mailto:administracyjny@lodz.sr.gov.pl>
2. W sądzie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@lodz.sr.gov.pl<mailto:iodo@lodz.sr.gov.pl>
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zawarte w wiadomości mailowej pytania.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania i ograniczenia ich przetwarzania.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Łódź-Śródmieście.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi dostępne są tutaj<https://lodz.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,mg,293>.

Załączniki

Pobierz list