W załączeniu ponownie przesyłam pismo Pani Wiceprezes tut. Sądu z dnia 13 września 2019 roku, z uwagi na brak informacji o dostarczeniu wcześniejszej wiadomości.

Renata Wiśniewska-Krystek
Zastępca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie

Załączniki

Pobierz list