W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 września 2019 r. O.Adm-010-214/19.

specjalista ds. administracyjnych

Barbara Gawor

Załączniki

Pobierz list