Dzień dobry!

W załączniku przesyłam odpowiedź Pani Prezes Sądu Rejonowego w Brzesku na
wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Z poważaniem

Maria Pacura

O/Administracyjny

Sądu Rejonowego w Brzesku

tel. 14 66 46 122

Załączniki

Pobierz list