Dzień dobry.

W załączeniu uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi Prezesa Sądu Rejonowego w Puławach z dnia 16 września 2019 r. nr Adm-0540-40/19 na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z prośbą o doprecyzowanie.

?

-- Dorota Celarska Sekretariat Prezesa Sąd Rejonowy w Puławach

Załączniki

  • odp._Adm_0540_4019.pdf