Dzień dobry
Oddział Administracyjny Sądu Rejonowego w Łasku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Dorota Bednarek
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Łasku
Tel. 43 676 85 15

Załączniki