A-052-283/19

W załączeniu przesyłam odpowiedź Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie
Wlkp.

na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 01.09.2019r.

Z poważaniem,

Kamila Stawiska
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7256 702
fax 095 7202 807

Załączniki