W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w
Wałbrzychu z dnia 16.09.2019 r.  na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 2.09.2019 r.

Na zarządzenie Prezesa,

-- Z poważaniem Patrycja Nowak Zastępca Kierownika Oddziału
Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Realizując zapisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) proszę o zapoznanie się z poniższym linkiem:
http://www.walbrzych.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych,m,m2,305

Załączniki

Pobierz list