Szczytno, dn. 19.09.2019 r.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

na zarządzenie Prezesa SR Szczytno:
st. insp. Katarzyna Michalczak
Oddział Administracyjny, Sąd Rejonowy w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. H. Sienkiewicza 8
Tel. 89-624-71-11, faks. 89-624-71-09
{{ email }}

Załączniki