Nasz nr rej OA – 0143-33/19
Oddział Administracji Sądu Rejonowego w Żyrardowie zgodnie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej uprzejmie przesyła odpowiedź- skan pisma P. Prezesa tut. Sądu .

Z poważaniem
Monika Piotrowska
Starszy Sekretarz Sądowy
Sąd Rejonowy w Żyrardowie
tel. 46 854 31 00
fax 46 811 27 40

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Żyrardowie

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Żyrardów.

Załączniki

  • image001_TGDsU3j.jpg
  • doc05133120190920130028.pdf