Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Pani Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 września 2019 roku, znak Adm.-058-138/19 wraz z klauzulą informacyjną. Pismo zostało nadane w dniu 16 września 2019 roku zgodnie z zachowaniem terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek w trybie informacji publicznej, jednakże w wyniku wystąpienia błędu w adresie e-mail wiadomość ta mogła być niedostarczona. W załączeniu przesyłam również potwierdzenie nadania wiadomości, za pomyłkę bardzo przepraszam.

Z poważaniem
Monika Twardawa
Sekretariat Prezesa
Sądu Okręgowego w Gliwicach
tel.32-338-01-03

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana. Jeżeli nie są Państwo jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: niezwłocznie powiadomić nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi, usunąć wiadomości, nie ujawniać i nie rozpowszechniać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek formie.

Załączniki

Pobierz list