W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej - jak poniżej
- uprzejmie informuję, iż żądane informacje nie mogą zostać udostępnione
w terminie do 30.09.2019r. Postawione pytania (szczególnie z pkt.11 i
12) wymagają bowiem przeprowadzenia wielu wyliczeń matematycznych. Sąd
nie prowadzi żadnych statystyk dotyczących procentowego wykonania spraw
przez sędziów. Z uwagi na obciążenie zarówno prezesa jak też pracowników
sądu ostateczne udostępnienie informacji nastąpi w terminie do dnia

Pobierz list