Adm.0144-27/19

Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam decyzję, dot. wniosku o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 2 września 2019 roku. Pocztą wysłana
zostanie papierowa forma decyzji.
Proszę o potwierdzenie odbioru.

Z poważaniem,
Elżbieta Dziewirz
Inspektor

Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju
tel. 41 246 28 25

Załączniki

Pobierz list