Dobczyce, 2017.02.24

RO.1431.14.2017.JOBR

Katarzyna Batko-Tołuć

Szymon Osowski

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.02.2017r. o udostepnienie
informacji publicznej w przedmiocie ilości wniosków o udostepnienie
informacji publicznej w latach 2014, 2015, 2016 oraz o udostępnienie spisów
/ rejestrów udostępnionych w tych latach wniosków. na podstawie art. 10 ust.
1 i art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.) udostępniam posiadane informacje:

Ad 1. 69 spraw

Ad 2. 70 spraw

Ad 3. 59 spraw

Ad 4, 5 i 6. W załączeniu spisy spraw z 2014, 2015 I 2016 roku.

Załączniki

Pobierz list