Puńsk, dnia 28.02.2017 r.

Or.1431.6.2017

Szanowni Państwo
Katarzyna Batko-Tołuć
Szymon Osowski
Członkowie Zarządu
Stowarzyszenia

Urząd Gminy Puńsk w odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 roku niniejszym przesyła informację o liczbie otrzymanych Wniosków o udostępnienie informacji publicznej w poszczególnych latach:
2014 r. – 57 wniosków
2015 r. – 68 wniosków
2016 r. – 57 wniosków

W załączeniu przesyłamy również rejestry ww. wniosków z 2014 r., 2015 r. i 2016 r.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy
Jan Wojczulis

Załączniki

Pobierz list