W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 27 września 2019 roku Adm- 028-143/19.

Jolanta Uziębło
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sądu Okręgowego w Szczecinie
tel. (91) 48-38-336
e-mail <mailto:{{ email }}> {{ email }}

Administratorem Danych jest Sąd Okręgowy w Szczecinie, reprezentowany przez
Prezesa Sądu . Więcej informacji na stronie:
<http://www.szczecin.so.gov.pl/> www.szczecin.so.gov.pl i na tablicach
informacyjnych w budynkach Sądu .

Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani
wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że
rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek
działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o
natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy
o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami.

OSTRZEŻENIE

Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być
przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien
sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd
Okręgowy w Szczecinie nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej
wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia,
zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności
wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje
bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności
za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości,
które powstały na skutek jej przesyłania.

Załączniki