To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@podgorzyn.pl> o 30.09.2019 11:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o30.09.2019 13:36

Pobierz list