W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej :
- przesyła skany spisu spraw dla teczki 1431 Udostępnianie informacji publicznej – za lata 2014.2015.2016
- informuję, że:
- w roku 2014 – wpłynęło 18 wniosków o udzielenie informacji
- w roku 2015 – 31 wniosków
- w roku 2016 – 39 wniosków

Z poważaniem
Julia Grygny
Kierownik Referatu Organizacyjnego Ochrony Środowiska i Inwestycji

Pobierz list