Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Otwocku w załączeniu uprzejmie
przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Joanna Jaroń

p.o. sekretarza sądowego

Oddział administracyjny

Sąd Rejonowy w Otwocku

22 778 25 11

Załączniki

Pobierz list