Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępniam informacji:

1. liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaka wpłynęła do urzędu w 2014r. - 45 wniosków
2. liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaka wpłynęła do urzędu w 2015r. - 32 wnioski
3. liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaka wpłynęła do urzędu w 2016r. - 24 wnioski

W załączeniu scan ewidencji/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok, 2015 rok, 2016 rok.

W dniu 2017-02-21 o 20:42, sprawa-905@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Monika Socha
Referent ds. administracyjnych
Urząd Gminy w Czerniewicach

Załączniki

Pobierz list