W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany do tut. Urzędu.
Z poważaniem,
Marcelina Słotwińska
Sekretariat Urzędu Gminy Biskupice
tel. (12) 289 70 70/ fax (12) 250 67 66

Załączniki

Pobierz list