Prez. Adm. 0006-75/19

Dzień dobry,

Wykonując zarządzenie Pani Prezes w załączeniu przesyłam skan pisma Prezesa tut. Sądu w związku ze złożonym wnioskiem Prez. Adm. 0006-75/19 z dnia 02.09.2019 r. uzupełnionym w dniu 24.09.2019r.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem
Marta Otręba, St. sekretarz sądowy
Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego w Zawierciu
Tel. 32 64 97 950

Załączniki

Pobierz list