To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<metorg@szpital.biz.pl> o 15.10.19 22:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 16.10.19 07:10

Pobierz list