To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 15.10.2019 22:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o16.10.2019 07:42