To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 15
października 2019 do "dco post.pl" <dco@post.pl> z tematem "Wniosek o informację
publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Pobierz list