Zakład nie zatrudnia dietetyka, gdyż specyfika świadczeń w ramach realizacji programu lekowego nie wymaga pełnej hospitalizacji. Pacjent przebywa w szpitalu ok. 2-3 godz. ( czas podania kroplówki z lekiem).

Z poważaniem Marek Kopała

Pobierz list