Sorry, nie prowadzimy już działalności szpitalnej.

Z poważaniem

Dr med. Zdzisław Małkowski

Prezes

Pobierz list