Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 15 października 2019 r. informujemy, że Dom Lekarski S.A. nie jest podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1429).

Dom Lekarski S.A. jako osoba prawna będąca samodzielnym podmiotem prawa handlowego, nie jest organem władzy czy administracji. Nie jest też podmiotem reprezentującym takie organy, inne osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne, nie dysponuje również majątkiem publicznym. Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego nie są akcjonariuszami Domu Lekarskiego S.A.

Dom Lekarski S.A.

Ul. Rydla 37

70-783 Szczecin

www.domlekarski.pl <http://www.domlekarski.pl/>

Sąd Rejonowy w Szczecinie

KRS nr 0000358611

Kapitał zakładowy: 528.321,50 PLN

NIP 955-19-86-711

Adres do korespondencji:

ul. Bagienna 6

70-772 Szczecin

Na ochronie środowiska, Twoje zdrowie zyska.

Drukuj tylko to, co jest Ci potrzebne.