W odpowiedzi na Państwa pismo, na wstępie informuję, iż WOTUIW jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, udziela przede wszystkim
1.. świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin w trzech formach:
1.. całodobowej (oddziały szpitalne),

2.. pośredniej (oddziały dzienne),

3.. ambulatoryjnej;

Pozostałe zadania WOTUIW oraz inne publiczne informacje dotyczące Ośrodka umieszczone są na stronie internetowej Ośrodka.

Wobec powyższego, wskazuję, iż WOTUiW co roku przeprowadza procedurę przetargową na usługę cateringową na około 100 pacjentów. Posiłki dostarczane są 3 razy dziennie w tacach termoizolacyjnych na poszczególne oddziały od godz. 7.00 do godz. 17.30. Diety dla poszczególnych pacjentów są zlecane przez lekarzy oddziałowych, są to : dieta podstawowa, wątrobowa, trzustkowa, wegetariańska, cukrzycowa, żołądkowa, bezmleczna, bezglutenowa oraz pozostałe które zleci lekarz prowadzący. W szpitalu jest zatrudniony dietetyk. Jednostka przeprowadza okresowe kontrole jakości oraz gramatury dostarczanych posiłków, integralna częścią pospisywanej umowy jest zgłaszanie skarg dot. niewłaściwego żywienia. Stawka żywieniowa wynosi 19,13 zł.

z poważaniem
Anna Piotrowska
WOTUiW Toruń

Pobierz list