Dzień dobry

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
uprzejmie informuję, że w strukturze organizacyjnej Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie nie
znajduje się szpital.

W związku z powyższym brak jest możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na
przedstawione pytania.

Z poważaniem

Jolanta Czajkowska

Kierownik Działu Organizacji i Szkoleń

WSPRiTS " Meditrans"

w Warszawie

tel. 22 525 14 04, 609 998 895

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może
zawierać informacje prawnie chronione.

Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób

nieuprawnionych do ich otrzymania.

Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż
zostały przesłane.

===========================

Zanim wydrukujesz pomyśl o środowisku

Think about environment before printing

Pobierz list