IN.1431.13.2017.AW
Dzień dobry,
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2017 roku (data wpływu do tut. Urzędu 22.02.2017 rok) niniejszym informuję, że:
Ad. 1) Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaką Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki otrzymał w 2014 roku - 36
Ad. 2) Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaką Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki otrzymał w 2015 roku - 42
Ad. 3) Liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaką Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki otrzymał w 2016 roku - 57
W załączeniu przesyłam również spis/rejestr wniosków o informację publiczną za 2014, 2015 oraz 2016 rok.
Z poważaniem,
Albert Woźnica
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
tel (25) 756 25 38

Załączniki

Pobierz list