To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@zozmswia.bialystok.pl> o 2019-10-17 10:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2019-10-17 10:43

Pobierz list