Dzień dobry

W związku z przystąpieniem przez Szpital dorealizacji programu
określonego wRozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r w
sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w
ciąży i w okresie poporodowym –Dieta Mamy” (Dz.U. 2019 r poz.1537), 
dotychczasowe dane są nieaktualne, a z chwilą podpisania umowy z NFZ
Szpital będzie spełniał wszelkie wymagania stawiane w rozporządzeniu.
Jako, że Szpital jest jedno profilowy wszystkie oddziały będą objęte
jednakowym żywieniem.

pozdrawiam

--
Krzysztof Silny
Kierownik Pionu Adminstracyjno-Gospodarczego
Szpital Specjalistyczny „INFLANCKA“
im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej”
SP ZOZ w Warszawie przy ul. Inflanckiej 6
Tel 797 301 503
e-mail ksilny@inflancka.pl

Załączniki

Pobierz list