W załączeniu Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysława
Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie przesyła odpowiedz na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 października 2019 r.
przesłany na adres e-mail; sekretariat@snzoz.lublin.pl.

Dorota Wajnberg-Grajewska
Kierownik
Działu Organizacyjnego
Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego
SP ZOZ w Lublinie
20-442 Lublin, ul. Abramowicka 2
tel. 81 72 86 417
e-mail: dwajnberg@snzoz.lublin.pl
e-mail: organizacja@snzoz.lublin.pl

Załączniki

Pobierz list