W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 17.10.2019 r.

Z poważaniem

Renata Karwacka

Załączniki

Pobierz list