Dzień dobry,

W załączeniu przesyłamy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące
żywienia w naszym szpitalu.

Pozdrawiam
Marta Grochal

--
----------------
Marta Grochal
Pielęgniarka Naczelna
Pielęgniarka Koordynująca w Wojewódzkiej Poradni Chorób Naczyń

tel. 12 37 97 306
fax. 12 37 97 104
e-mail: m.grochal@bonifratrzy.krakow.pl
www.bonifratrzy.krakow.pl

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp. z o.o.

ul. Trynitarska 11, 31-061 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
NIP: 6762409073, REGON 121065900, KRS: 0000338856, Kapitał Spółki: 6 981 100 zł
………………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA: Ten dokument może zawierać informacje poufne, przeznaczone tylko do wiadomości adresata.
Zabrania się kopiowania oraz udostępniania tego dokumentu osobom trzecim przez osoby inne niż adresat oraz osoba odpowiedzialna za dostarczenie tej informacji adresatowi.
Jeśli otrzymaliście Państwo ten dokument przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie nadawcy.Dziękujemy.

Załączniki

Pobierz list