W odpowiedzi na Państwa wniosek przysłany w dniu 15.10.2019, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przesyła poniżej odpowiedzi.
Jednocześnie prosimy o informację, w jakim celu zbierane są poniższe informacje, oraz czy dane będą publikowane – jakie będzie miejsce publikacji.
Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Z poważaniem,
Adrianna Zalewska
Dział administracyjno – gospodarczy

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową). Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków.
Odpowiedź: Tak

2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka?

Odpowiedź: Ilość żywionych pacjentów przez Dział Żywienia - dziennie około 140 żywionych pacjentów. Biorąc pod uwagę 2-och zatrudnionych dietetyków -70 osób przypada na jednego dietetyka.

3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów?

Odpowiedź: Tak, istnieje taka możliwość. Na życzenie pacjenta dietetyk wzywany jest na Oddział do pacjenta. Dział Żywienia prowadzi się rejestr porad dietetycznych.

4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej przypadającej na 1 pacjenta szpitala?

Odpowiedź: dzienna stawka żywieniowa przypadająca na jednego pacjenta wynosi 8,56 zł netto (wsad surowca).

5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków?
Odpowiedź: Nie korzystamy z usług zewnętrznej firmy cateringowej.

6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników, dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie.
Odpowiedź: Posiadamy opracowane wymagania dla dostawców w zakresie bezpieczeństwa żywności, wprowadzony zintegrowany system zarządzania, Księgę HACCP, Księgę Higieny.

Wartość energetyczna i odżywcza produktów wykorzystywanych do produkcji w dziale żywienia ZCO wynika z „Tabel składu i wartości odżywczej żywności” pod redakcją Hanny Kunachowicz i in. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odpowiedź: Tak w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom.

Kontroli dokonuje 3 razy dziennie kierownik Działu Żywienia oraz dietetyk.

8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
Odpowiedź: W przypadku diety przemysłowej ilość podaży kontroluje lekarz prowadzący- codziennie. W przypadku pozostałych diet ilość spożywanego pokarmu kontroluje się poprzez informację od personelu wydającego posiłek.

9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg zatrudnienia dietetyka?
Odpowiedź: Nie dotyczy.

10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg?
Odpowiedź: Tak, istnieje procedura zgłaszania skarg i wyznaczono osobę odpowiedzialną do ich rozpatrywania.

11. Prosimy o podanie liczby skarg dotyczących niewłaściwego żywienia /zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku.
Odpowiedź: 2017r: 2018r.:

- 1 podziękowanie - 2 podziękowania

- nie było skarg - 1 skarga

12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu?

Odpowiedź: Tak

13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje szpitala).
Odpowiedź: w szpitalu opracowano rodzaj diet, sposób przygotowywania diet, wskazania do stosowania diet, osoby odpowiedzialne za przygotowywanie i podawanie diet (Instrukcja Nr I-406-009 Instrukcja Żywienia Dietetycznego)

Rodzaje diet:

a. Dieta podstawowa

b. Dieta lekkostrawna

c. Dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu

d. Dieta w cukrzycy

e. Dieta bogatobiałkowa

f. Dieta niskobiałkowa

g. Diety o zmienionej konsystencji (papkowata, płynna wzmocniona płynna wzmocniona do sondy, płynna, kleikowa)

h. Diety eliminacyjne

i. Dieta indywidualna

j. Dieta przemysłowa

Diety opracowano na podstawie „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” pod redakcją prof. dr. hab. n.med. Mirosława Jarosza , „Dietetyki Żywienie zdrowego i chorego człowieka pod redakcją Heleny Ciborowskiej, Anny Rudnickiej, „Postepowania dietetyczne w niedożywieniu” Anny Rogulskiej oraz publikacji naukowych.

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób zapewnia wówczas posiłki pacjentowi?

Odpowiedź: Jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dietę bezglutenową oraz bezmleczną.

15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub wegańską?

Odpowiedź: Jesteśmy w stanie zapewnić pacjentowi dietę wegetariańską lub wegańską.

16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran, dostarczające dodatkowe ilości białka)?

Odpowiedź: Tak. Stosujemy doustną suplementację polekową preparatami specjalnymi, zwierającymi np.: białko, argininę, witaminy, mikroelementy.