Szanowni Państwo,

W związku z wiadomością z dnia:

Tuesday, October 15, 2019 10:41 PM

Subject: Wniosek o informację publiczną

Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

Informuję, ż w związku z ilością pytań i ich zakresem zmuszeni jesteśmy do
wydłużenia nas do wydłużenia odpowiedzi do 2 miesięcy.

Pozdrawiam

Maria Karczewska

z-ca dyrektora ds. medycznych

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.

Ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo

m.karczewska@szpitalwpuszczykowie.com.pl
<mailto:m.karczewska@szpitalwpuszczykowie.com.pl>

tel. 61 89 84 006

tel. kom. 606 688 957

Pobierz list