Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie w odpowiedzi na
e-mail z dnia 15.10.2019 r. przesyła poniżej odpowiedzi:

1. Czy w szpitalu zatrudniono dietetyka/dietetyków? (chodzi o
bezpośrednie zatrudnienie przez szpital, a nie przez firmę cateringową).
Jeżeli tak, to wnosimy o udostępnienie zakresu jego/ich obowiązków. - *NIE*
2. Ilu pacjentów przypada na jednego zatrudnionego dietetyka? - *-*
3. Czy w szpitalu istnieje możliwość uzyskania indywidualnej porady
dietetyka? Jeżeli tak, to w jaki sposób informuje się o tym pacjentów? -
*NIE*
4. Jaka jest wysokość całościowej dziennej stawki żywieniowej
przypadającej na 1 pacjenta szpitala? - *13.50 zł*
5. Czy szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy cateringowej? Jeżeli
tak, to czy w podpisanej umowie określono minimalną kwotę/procent
przeznaczone na zakup składników użytych do przygotowania posiłków? -
*TAK, NIE*
6. Czy szpital posiada dokumentację regulującą jakość produktów
używanych do przygotowania posiłków – chodzi o wartość odżywczą i
kaloryczną posiłków oraz dopuszczalną ilości konserwantów, barwników,
dodatków? Jeśli tak, wnosimy o jej udostępnienie. - *NIE*
7. Czy w szpitalu kontroluje się jakość posiłków podawanych pacjentom?
Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się odbywają?
- *NIE*
8. Czy w szpitalu kontroluje się, czy pacjent spożywa odpowiednią ilość
pokarmu? Kto (stanowisko) odpowiada za te kontrole i jak często one się
odbywają? - *NIE*
9. Czy w umowie z zewnętrzną firmą cateringową określono wymóg
zatrudnienia dietetyka? - *NIE*
10. Czy w szpitalu istnieje procedura zgłaszania skarg dotyczących
niewłaściwego żywienia bądź zatrucia? Czy wyznaczono osobę
odpowiedzialną za kontakt w sprawie zgłoszenia ww. skarg? - *NIE*
11. Prosimy o podanie liczba skarg dotyczących niewłaściwego żywienia
/zatrucia w szpitalu zgłoszonych do szpitala w 2017 i 2018 roku. - *0*
12. Czy w 2018 r. lekarze przechodzili jakiekolwiek szkolenie z zakresu
zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalu? *- NIE*
13. Prosimy o podanie liczby i rodzajów diet stosowanych przez szpital
wraz ze wskazaniem źródeł ich opracowania (wiedza lekarza/wiedza
dietetyka/publikacje naukowe/źródła internetowe/wewnętrzne regulacje
szpitala). *Wiedza lekarza. Dieta: podstawowa, łatwostrawna, bezmleczna,
beznabiałowa, cukrzycowa, kleik, miksowana, miksowana cukrzycowa,
miksowana do sondy, papkowata, płynna, trzustkowa, bezglutenowa.*

14. Jeśli szpital nie jest w stanie zapewnić pacjentowi diety wskazanej
przez lekarza (np. bezmlecznej czy bezglutenowej), to w jaki sposób
zapewnia wówczas posiłki pacjentowi? *Wskazane diety są zapewnione *
15. Czy na życzenie pacjenta szpital zapewnia dietę wegetariańską lub
wegańską? - *TAK*
16. Czy szpital zapewnia chorym doustne suplementy pokarmowe
wspomagające powrót do zdrowia (np. wspomagające gojenie ran,
dostarczające dodatkowe ilości białka)? - *NIE*

--
Pozdrawiam
Karolina Herbaczewska
Mazurskie Centrum Zdrowia
Szpital Powiatowy w Węgorzewie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
http://www.mazurskiecentrumzdrowia.pl/nasz-szpital/inspektor-ochronu-danych.html

W dniu 15.10.2019 o 23:07, sprawa-16885@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Pobierz list