W załączeniu.

Pozdrawiam

Magdalena Motyl

Kierownik Biura Zarządu

tel. 572-729-849

"Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A.
ul.Sienkiewicza 5, 58-310 Szczawno-Zdrój
NIP 886-000-0340, Regon 000288308
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000110745

--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Załączniki